موضوعات: ������������ �������� ������������
تعداد عنوان ها: 29
ادغام تصاویر سنجش‌ازدور راهنمای کاربردی
دکتر ناصر احمدی ثانی؛ دکتر هومن لطیفی
950,000
آنالیز تنسوری تغییر شکل با رویکرد ژئودزی و ژئودینامیک
دکتر بهزاد وثوقی؛ آقای میررضا غفاری‌رزین
610,000
برنامه نویسی پایتون (برای مهندسی به ویژه GIS)
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
600,000
برنامه‌نویسی تحلیل‌های مکانی با پایتون
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
450,000
پردازش تصاویر راداری با نرم‌افزار StaMPS/
دکتر مسعود مشهدی‌حسینعلی؛ آقای سیاوش شامی
540,000
تفکری بر پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی
دکتر محمد طالعی؛ آقای احسان صدوقی
750,000
رایانش مکانی غیرمتمرکز اساس شبکه‌های حسگر مکانی
دکتر ابوالقاسم صادقی نیّارکی؛ آقای حمیدرضا غفوری
370,000
ژئودزی هندسی ماهواره‌ای
دکتر یحیی جمور؛ آقای محسن حبیبی
770,000
سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض
دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
450,000
شبیه سازی سیستم های پیچیده GIS
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی
320,000
شناسایی تغییرات در تصاویر سنجش از دور چند زمانه
دکتر حمید عبادی؛ دکتر وحید صادقی؛ دکتر فرشید فرنوداحمدی
550,000
عامل های رایانه ای
دکتر علی اصغر آل شیخ؛ آقای سعید بهزادی
250,000
فتوگرامتری رباتیک: مبانی و پیاده‌سازی
دکتر علی حسینی‌نوه
1,800,000
فتوگرامتری رقومی‫: تناظریابی تصاویر رقومی و کاربردها‫
دکتر حمید عبادی؛ دکتر امین صداقت
1,070,000
کاربردهای اندازه‌‌گیری سه‌بعدی از تصاویر
دکتر حمید عبادی؛ آقای فرید اسماعیلی
470,000
کارتوگرافی و نقشه سازی
دکتر محمد طالعی
580,000
مبانی سنجش از دور راداری (ویرایش دوم)
دکتر یاسر مقصودی؛ آقای ساحل مهدوی
900,000
مبانی فتوگرامتری
دکتر مجید همراه
1,000,000
مبانی وب معنایی
دکتر علی اصغر آل شیخ؛ خانم مهدیه قدسی نژاد
480,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه