برنامه نویسی پایتون (برای مهندسی به ویژه GIS)

600,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.