سامانه  فروش کتاب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

تقدیر شده ها

نوبت چاپ: اول
نویسندگان: علی غفاری، علیرضا خدایاری، فرزاد چراغ‌پور ...
تعداد صفحه: 656
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: سعید بلالایی، فرهاد گل محمدی، پگاه شاکری
نوبت چاپ: اول
نویسنده: سیدحجت‌الحق حسینی
تعداد صفحه: 1128
نوبت چاپ: اول
نویسنده: سید مقتدی هاشمی پرست
تعداد صفحه: 390
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: محمدصالح تواضعی، مهسان توکلی کاخکی
تعداد صفحه: 270
نوبت چاپ: ششم
نویسنده: علی خاکی صدیق
تعداد صفحه: 427

تازه های نشر

نوبت چاپ: 1
نویسندگان: محمدصادق ابریشمیان، نصرت‌الله گرانپایه
تعداد صفحه: 417
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: هادی هدایتی خلیل آباد، جواد تقی‌زاده فیروزجایی
تعداد صفحه: 214
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: خشایار محمدبیگی، سیده هدی رحمتی
تعداد صفحه: 380
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: محمدرضا صبور، علیرضا عبدالملکی، قربانعلی ...
تعداد صفحه: 700
نوبت چاپ: 1
نویسنده: فاطمه‌سادات‌ رسولی
تعداد صفحه: 820
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: مجید میرزایی‌قزاآنی، سارا متولی‌حقیقی، ...
تعداد صفحه: 469
نوبت چاپ: 1
نویسنده: عبدالرضا سیاره
تعداد صفحه: 526
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: حسین مهدوی‌مقدم، الیاس رستمی
تعداد صفحه: 471
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: محمدرضا صبور، احسان عاشقیان‌امیری، محمدامین ...
تعداد صفحه: 437
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: احمد اصل‌حداد، حامد اصل‌حداد
تعداد صفحه: 204
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: حمیدرضا تقی‌راد، محمداعظم‌ خسروی
تعداد صفحه: 499
نوبت چاپ: 1
نویسنده: محمدصادق ابریشمیان
تعداد صفحه: 583

پر فروش ترین ها

نظریه خمیری خاک و الگوسازی کد281
نوبت چاپ: سوم
نویسنده: سید امیرالدین صدرنژاد
تعداد صفحه: 632
مدیریت پسماند و بازیافت منابع کد284
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمدرضا صبور، امیر قربان، مهدی قنبرزاده ...
تعداد صفحه: 576
برنامه نویسی پایتون (برای مهندسی به ویژه GIS) کد393
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: ابوالقاسم صادقی نیارکی، مریم شاکری
تعداد صفحه: 410
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود کد320
نوبت چاپ: 3
نویسنده: سید بهرام بهشتی اول
تعداد صفحه: 857
اصول علم و مهندسی مواد کد246
نوبت چاپ: پنجم
نویسنده: علی شکوه فر
تعداد صفحه: 708
کنترل و سیستمهای دینامیک
نوبت چاپ: ششم
نویسندگان: علی غفاری، علیرضا پورممتاز، عادل مقصودپور
تعداد صفحه: 460
سیستم های فازی و کنترل فازی کد158
نوبت چاپ: یازدهم
نویسندگان: محمد تشنه‌لب، داریوش افیونی، نیما صفارپور
تعداد صفحه: 526
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل چند متغیره کد288
نوبت چاپ: ششم
نویسنده: علی خاکی صدیق
تعداد صفحه: 427
کنترل مقاوم ∞ H کد347
نوبت چاپ: چهارم
نویسندگان: حمیدرضا تقی راد، محمد فتحی، فرینا زمانی ...
تعداد صفحه: 398
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی  کد353
نوبت چاپ: دوم
نویسنده: علی خاکی صدیق
تعداد صفحه: 366
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم کد370
نوبت چاپ: چهارم
نویسنده: سیدمسعود مقدس‌تفرشی
تعداد صفحه: 627
آموزش ابزار مونت کارلو Geant4 کد410
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: فائزه رحمانی، محمد تقی بطیار
تعداد صفحه: 337