سامانه  فروش کتاب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

تقدیر شده ها

نوبت چاپ: اول
نویسندگان: علی غفاری، علیرضا خدایاری، فرزاد چراغ‌پور ...
تعداد صفحه: 656
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: سعید بلالایی، فرهاد گل محمدی، پگاه شاکری
نوبت چاپ: اول
نویسنده: سیدحجت‌الحق حسینی
تعداد صفحه: 1128
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: محمدصالح تواضعی، مهسان توکلی کاخکی
تعداد صفحه: 270
نوبت چاپ: ششم
نویسنده: علی خاکی صدیق
تعداد صفحه: 427

تازه های نشر

نوبت چاپ: 1
نویسنده: امیدرضا بارانی
تعداد صفحه: 339
نوبت چاپ: 1
نویسنده: فرشاد ترابی
تعداد صفحه: 467
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: امیر صحرایی، هادی علی‌اکبریان
تعداد صفحه: 161
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: محمد کریمی، طاهره قائمی‌راد، زینب نیسان‌یسامانی
تعداد صفحه: 551
نوبت چاپ: 1
نویسنده: فائزه رحمانی
تعداد صفحه: 183
نوبت چاپ: 1
نویسنده: جواد تقی‌زاده‌فیروزجایی
تعداد صفحه: 246
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: سعید گیتی‌پور، ابوعلی گلزاری، محمدرضا ...
تعداد صفحه: 418
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: مسعود علی‌اکبرگلکار، مهدی صدقی، علی احمدیان
تعداد صفحه: 328
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: حسین صیادی، علی سوهانی، محمدحسن شاهوردیان
تعداد صفحه: 295
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: محمد تشنه‌ لب، سینا رنجبرکوه‌ فرهادی
تعداد صفحه: 371
نوبت چاپ: اول
نویسنده: علی‌اصغر رضی‌کاظمی
تعداد صفحه: 296
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمدرضا صبور، محمدامین جعفری، سیدمسعود ...
تعداد صفحه: 384

پر فروش ترین ها

نظریه خمیری خاک و الگوسازی
نوبت چاپ: سوم
نویسنده: سید امیرالدین صدرنژاد
تعداد صفحه: 632
مدیریت پسماند و بازیافت منابع
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمدرضا صبور، امیر قربان، مهدی قنبرزاده ...
تعداد صفحه: 576
برنامه نویسی پایتون (برای مهندسی به ویژه GIS)
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: ابوالقاسم صادقی نیارکی، مریم شاکری
تعداد صفحه: 410
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
نوبت چاپ: 3
نویسنده: سید بهرام بهشتی اول
تعداد صفحه: 857
اصول علم و مهندسی مواد
نوبت چاپ: پنجم
نویسنده: علی شکوه فر
تعداد صفحه: 708
کنترل و سیستمهای دینامیک
نوبت چاپ: ششم
نویسندگان: علی غفاری، علیرضا پورممتاز، عادل مقصودپور
تعداد صفحه: 460
سیستم های فازی و کنترل فازی
نوبت چاپ: یازدهم
نویسندگان: محمد تشنه لب، داریوش افیونی، نیما صفارپور
تعداد صفحه: 526
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل چند متغیره
نوبت چاپ: ششم
نویسنده: علی خاکی صدیق
تعداد صفحه: 427
کنترل مقاوم ∞ H
نوبت چاپ: چهارم
نویسندگان: حمیدرضا تقی راد، محمد فتحی، فرینا زمانی ...
تعداد صفحه: 398
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
نوبت چاپ: دوم
نویسنده: علی خاکی صدیق
تعداد صفحه: 366
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم
نوبت چاپ: چهارم
نویسنده: سیدمسعود مقدس‌تفرشی
تعداد صفحه: 627
آموزش ابزار مونت کارلو ی Geant4
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: فائزه رحمانی، محمد تقی بطیار
تعداد صفحه: 337