سامانه  فروش کتاب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

تازه های نشر

نوبت چاپ: 1
نویسندگان: محمد تشنه‌ لب، سینا رنجبرکوه‌ فرهادی
تعداد صفحه: 371
نوبت چاپ: اول
نویسنده: علی‌اصغر رضی‌کاظمی
تعداد صفحه: 296
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمدرضا صبور، محمدامین جعفری، سیدمسعود ...
تعداد صفحه: 384
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمدیوسف درمانی، هدا رودکی‌لواسانی
تعداد صفحه: 264
نوبت چاپ: اول
نویسنده: کمال محامدپور
تعداد صفحه: 233
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمدجعفر تارخ، شهناز پیروزفر، پریا سلیمانی
نوبت چاپ: اول
نویسنده: علی حسینی‌نوه
تعداد صفحه: 429
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: نادر فنائی، محمد کشمیری، محمد یکرنگ‌نیا
تعداد صفحه: 430
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: ناصر احمدی ثانی، هومن لطیفی
تعداد صفحه: 310
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: حسین صیادی، علی سوهانی
تعداد صفحه: 442
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: مجتبی حاجیان حیدری، عبدالله آقائی
تعداد صفحه: 562
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمدرضا صبور، مهسا شاهی، امیر مصطفی‌ حاتمی
تعداد صفحه: 670

پر فروش ترین ها

نظریه خمیری خاک و الگوسازی
نوبت چاپ: سوم
نویسنده: سید امیرالدین صدرنژاد
تعداد صفحه: 632
مدیریت پسماند و بازیافت منابع
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمدرضا صبور، امیر قربان، مهدی قنبرزاده ...
تعداد صفحه: 576
برنامه نویسی پایتون (برای مهندسی به ویژه GIS)
نوبت چاپ: سوم
نویسندگان: ابوالقاسم صادقی نیارکی، مریم شاکری
تعداد صفحه: 410
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
نوبت چاپ: 3
نویسنده: سید بهرام بهشتی اول
تعداد صفحه: 857
اصول علم و مهندسی مواد
نوبت چاپ: پنجم
نویسنده: علی شکوه فر
تعداد صفحه: 708
کنترل و سیستمهای دینامیک
نوبت چاپ: ششم
نویسندگان: علی غفاری، علیرضا پورممتاز، عادل مقصودپور
تعداد صفحه: 460
سیستم های فازی و کنترل فازی
نوبت چاپ: یازدهم
نویسندگان: محمد تشنه لب، داریوش افیونی، نیما صفارپور
تعداد صفحه: 526
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل چند متغیره
نوبت چاپ: ششم
نویسنده: علی خاکی صدیق
تعداد صفحه: 427
کنترل مقاوم ∞ H
نوبت چاپ: چهارم
نویسندگان: حمیدرضا تقی راد، محمد فتحی، فرینا زمانی ...
تعداد صفحه: 398
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
نوبت چاپ: دوم
نویسنده: علی خاکی صدیق
تعداد صفحه: 366
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم
نوبت چاپ: چهارم
نویسنده: سیدمسعود مقدس‌تفرشی
تعداد صفحه: 627
آموزش ابزار مونت کارلو ی Geant4
نوبت چاپ: دوم
نویسندگان: فائزه رحمانی، محمد تقی بطیار
تعداد صفحه: 337