کتاب شناسی جامع خواجه‌نصیرالدین طوسی کد425

2,000,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir
این اثر پژوهشی کتاب شناختی به اهتمام دکتر سیّد حجّت الحق حسینی در1226 صفحه و در قطع وزیری به سامان رسیده است. کتاب دربردارندۀ 6707 مدخل پایان نامه ، کتاب، مقاله و نسخۀ خطّی در سراسر جهان به 18 زبان زندۀ دنیا و نیز 90 یادمان ملّی و بین المللی است که در اسفند 1395 از سوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی انتشار یافت.
جشنوارۀ بین المللی فارابی، ویژۀ تحقیقات علوم انسانی و اسلامی به همّت وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با تأکید بر تقویت اصل «اعتبار بخشی به علوم انسانی-اسلامی» و با همکاری سازمان بین المللی یونسکو،آیسسکو،بنیاد ملّی نخبگان به صورت سالانه و در سطح بین المللی برگزار می شود.
در نهمین جشنوارۀ بین المللی فارابی، 4183 اثر(کتاب،رسالۀ دکتری و پایان نامۀ ارشد) داوری شده است و سرانجام 41 اثر برگزیده (یک درصد کل آثار) معرّفی شده اند. دوازده گروه تخصّصی و هرگروه مرکّب از 5 تا 7 نفر عضو متخصّص(استادان و محققان برجسته حوزه های علمی) در این جشنواره ، فرآیند داوری و گزینش را در دو سطح بزرگسال و جوان راهبری می کنند. گروه تخصّصی فنّاوری اطّلاعات،اطّلاع رسانی و کتابداری 141 اثر را داوری و بررسی کرده است و سرانجام در سطح بزرگسال کتاب «کتاب شناسی جامع خواجه نصیرالدّین طوسی» از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی را برگزیده است.