سیستم ها و کنترل کننده های مرتبه کسری کد392

800,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
در کتاب سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های مرتبه کسری تلاش شده است تا مفاهیم حسابان کسری، علیرغم پیچیدگی‌های ذاتی این مبحث ریاضیاتی، به زبانی ساده برای خواننده تشریح شوند. سپس این مفاهیم با یک نگاه کاربردی در توصیف سیستم‌ها و کنترل‌کننده‌های دینامیکی بکار گرفته می‌شوند. در واقع این کتاب بستری برای ورود علاقمندان به دنیای جذاب دینامیک‌های مرتبه کسری و استفاده از قابلیت‌های آنها در کاربردهای مختلف را فراهم می‌سازد.