رایانش مکانی غیرمتمرکز اساس شبکه‌های حسگر مکانی

370,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.