رایانش مکانی غیرمتمرکز اساس شبکه‌های حسگر مکانی کد 445

600,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir