آنالیز تنسوری تغییر شکل با رویکرد ژئودزی و ژئودینامیک

610,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.