تعداد عنوان ها: 49
فرآیندهای ماشین کاری
دکتر مجید قریشی
320,000
فناوری و روش های تولید
دکتر مهدی ظهور
500,000
ماشینکاری پیشرفته
دکتر مجید قریشی؛ آقای سعید عصارزاده
350,000
ماشین کاریهای سنتی و پیشرفته 
دکتر مجید قریشی
350,000
ماشین های ابزار
دکتر مجید قریشی
200,000
مبانی محاسبات و طراحی مفهومی در سیکل ترکیبی
دکتر مسعود ضیابشرحق؛ آقای برزین رجبلو؛ آقای امیر وهابی کاشی؛ دکتر محمدرضا شاه نظری
200,000
مبانی موتورهای احتراق داخلی
دکتر امیرحسین شامخی؛ آقای نیما خطیب زاده؛ آقای امیرحسین شمدانی
470,000
مبانی نیروگاههای آبی کوچک
دکتر مهرزاد شمس؛ آقای آرمان رئوفی
100,000
مقدمه ای بر توان سیال ج 1
دکتر سید علی جزایری؛ آقای مجتبی ابراهیمی
180,000
مقدمه ای بر توان سیال ج 2
دکتر سید علی جزایری؛ آقای مجتبی ابراهیمی
100,000
مقدمه‌ای بر دینامیک سیالات محاسباتی
دکتر محمدرضا شاه نظری؛ آقای سینا عزیزی
320,000
مقدمه ای بر سیستم های مدیریت موتور
دکتر امیرحسین شامخی؛ آقای عباس واشقانی فراهانی
280,000
مقدمه ای بر کاربرد ریاضیات در مهندسی
دکتر علی اشرفی زاده؛ آقای امیرحسین معدنی
250,000
مکانیک انفجار، امواج و برخی کاربردها
دکتر جمال زمانی؛ آقای سید مسعود باقری
350,000
مکانیک انفجار، هیدروکدها و تحلیل عددی(جلد۴)
دکتر جمال زمانی؛ آقای محمد وهاب موسوی
250,000
مکانیک مهندسی استاتیک
دکتر سید محمدرضا خلیلی
560,000
مکانیک مواد (مقاومت مصالح)(جلد اول)
دکتر سید محمدرضا خلیلی
1,590,000
مکانیک مواد (مقاومت مصالح)(جلددوم)
دکتر سید محمدرضا خلیلی
350,000
نیروگاه آبی از دیدگاه مهندسی مکانیک
دکتر آزاده شهیدیان؛ آقای علی سوهانی
380,000
نگرشی جامع برگاز طبیعی مایع LNG
دکتر سید علی جزایری؛ آقای سعید حمیدیان
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه