تعداد عنوان ها: 57
شکل دهی فلزات
دکتر مهدی ظهور
400,000
فرآیندهای ماشین کاری
دکتر مجید قریشی
320,000
فناوری و روش های تولید
دکتر مهدی ظهور
600,000
کاربرد بهینه سازی در مسائل مهندسی
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای میثم مهدوی؛ آقای احسان مهدوی
320,000
کنترل پیشرفته و سیستم‌های دینامیک
دکتر علی غفاری؛ دکتر علیرضا خدایاری؛ دکتر فرزاد چراغ‌پور سماواتی
1,300,000
کنترل و سیستمهای دینامیک
دکتر علی غفاری؛ آقای علیرضا پورممتاز؛ آقای عادل مقصودپور
ماشینکاری پیشرفته
دکتر مجید قریشی؛ آقای سعید عصارزاده
350,000
ماشین کاریهای سنتی و پیشرفته 
دکتر مجید قریشی
350,000
ماشین های ابزار
دکتر مجید قریشی
280,000
مبانی محاسبات و طراحی مفهومی در سیکل ترکیبی
دکتر مسعود ضیابشرحق؛ آقای برزین رجبلو؛ آقای امیر وهابی کاشی؛ دکتر محمدرضا شاه نظری
200,000
مبانی موتورهای احتراق داخلی
دکتر امیرحسین شامخی؛ آقای نیما خطیب زاده؛ آقای امیرحسین شمدانی
680,000
مبانی نیروگاههای آبی کوچک
دکتر مهرزاد شمس؛ آقای آرمان رئوفی
100,000
مقدمه ای بر توان سیال ج 1
دکتر سید علی جزایری؛ آقای مجتبی ابراهیمی
180,000
مقدمه ای بر توان سیال ج 2
دکتر سید علی جزایری؛ آقای مجتبی ابراهیمی
100,000
مقدمه‌ای بر دینامیک سیالات محاسباتی
دکتر محمدرضا شاه نظری؛ آقای سینا عزیزی
450,000
مقدمه ای بر سیستم های مدیریت موتور
دکتر امیرحسین شامخی؛ آقای عباس واشقانی فراهانی
280,000
مقدمه ای بر کاربرد ریاضیات در مهندسی
دکتر علی اشرفی زاده؛ آقای امیرحسین معدنی
250,000
مکانیک انفجار، امواج و برخی کاربردها
دکتر جمال زمانی؛ آقای سید مسعود باقری
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه