مجموعه ابزارهای شبیه‌سازی سیستم‌های سرمازا CoolPack به همراه جداول و دیاگرام‌های کتاب طراحی سردخانه‌ها و سیستم های تبرید کد308

850,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir