مبانی برنامه‌ریزی ریاضی و بهینه‌سازی در مهندسی کد510

1,200,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir