تعداد عنوان ها: 57
مکانیک انفجار، هیدروکدها و تحلیل عددی(جلد۴)
دکتر جمال زمانی؛ آقای محمد وهاب موسوی
250,000
مکانیک مهندسی استاتیک
دکتر سید محمدرضا خلیلی
560,000
مکانیک مواد (مقاومت مصالح)(جلد اول)
دکتر سید محمدرضا خلیلی
1,590,000
مکانیک مواد (مقاومت مصالح)(جلددوم)
دکتر سید محمدرضا خلیلی
350,000
نیروگاه آبی از دیدگاه مهندسی مکانیک
دکتر آزاده شهیدیان؛ آقای علی سوهانی
380,000
نگرشی جامع برگاز طبیعی مایع LNG
دکتر سید علی جزایری؛ آقای سعید حمیدیان
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه