مکانیک انفجار (اندازه گیری پارامترهای انفجار و سنسورهای فشار ) جلد 2 کد330

800,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir