تعداد عنوان ها: 67
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

خودروهای سنگین تکنولوژی و عیب یابی کد464

3,830,000 ریال

دینامیک ماشین ها کد224

1,500,000 ریال

روش لتیس بولتزمن کد428

800,000 ریال

شکل دهی فلزات کد381

900,000 ریال

طراحی سردخانه ها سیستم های تبرید کد307

670,000 ریال

فرآیندهای ماشین کاری کد274

600,000 ریال

فناوری و روش های تولید کد398

2,300,000 ریال

ماشین های ابزار کد310

700,000 ریال