تعداد عنوان ها: 45
سیستم ها و کنترل کننده های مرتبه کسری
دکتر محمدصالح تواضعی؛ دکتر مهسان توکلی کاخکی
380,000
سیگنالها و سیستمها (جلد دوم)
دکتر علی خاکی صدیق؛ دکتر کمال محامدپور
30,000
سیگنال ها و سیستمها (شامل 571 مسئله حل شده)
دکتر محمدصادق ابریشمیان
500,000
شبکه های عصبی و کنترل کننده های عصبی پیشرفته
دکتر محمد تشنه لب؛ دکتر پوریا جعفری
480,000
طراحی شبکه های رادیویی
دکتر رمضانعلی صادق زاده؛ دکتر محمدرضا سهیلی فر
150,000
کنترل مقاوم ∞ H
دکتر حمیدرضا تقی راد؛ آقای محمد فتحی؛ خانم فرینا زمانی اسکویی
700,000
مبانی اندازه گیری در سیستم های ابزار دقیق
دکتر حمیدرضا تقی راد
1,200,000
مبانی فوتونیک جلد اول
دکتر محمدصادق ابریشمیان؛ دکتر حدیثه ناساری
1,570,000
مدارهای الکتریکی (شامل 500 مسئله حل شده)
محمدصادق ابریشمیان
500,000
مدارها و شبکه‌های الکتریکی (مدارهای الکتریکی 2)
دکتر علی‌اصغر رضی‌کاظمی
1,700,000
مقدمه ای بر کنترل مدرن (ویرایش اول)
دکتر حمیدرضا تقی راد
29,000
مقدّمه‌ای بر کنترل مدرن (ویرایش چهارم)
دکتر حمیدرضا تقی راد
560,000
مکانیک کوانتوم برای مهندسین برق
دکتر محمدصادق ابریشمیان؛ آقای حمید سیروانی
450,000
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم
دکتر سیدمسعود مقدس‌تفرشی
400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه