مقدّمه‌ای بر کنترل مدرن (ویرایش چهارم) کد442

1,500,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir در این کتاب روشهای تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل خطی با نگرش مدرن ارائه شده است. این کتاب به عنوان مرجعی مناسب برای دانشجویان سال چهارم کارشناسی گرایش کنترل در مهندسی برق و یا سال اوّل کارشناسی ارشد در گرایشهای مختلف مهندسی برق، مهندسی مکانیک و مهندسی فرآیندها پیشنهاد می شود. پیشنیاز لازم برای بهرهبرداری مناسب از مطالب این کتاب، درسهای فیزیک مکانیک، فیزیک الکتریسیته، معادلات دیفرانسیل، مدارهای الکتریکی، جبر خطی و سیستمهای کنترل خطی است. تحلیل سیستمهای کنترل خطی و طراحی کنترل کننده مناسب برای آنها، بر پایه اصول ریاضی محکمی بنا شده است.