تعداد عنوان ها: 247
برنامه نویسی پایتون (برای مهندسی به ویژه GIS)
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
600,000
برنامه‌نویسی تحلیل‌های مکانی با پایتون
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
320,000
برنامه نویسی شی گرابه زبان ++C
دکتر فرشاد ترابی
300,000
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
دکتر سید بهرام بهشتی اول
1,200,000
بهینه سازی طراحی چند موضوعی
دکتر جعفر روشنی‌یان؛ دکتر مسعود ابراهیمی؛ دکتر جهانگبر جدی
530,000
بویلرهای صنعتی
دکتر محمدرضا شاه نظری
380,000
پردازش تصاویر راداری با نرم‌افزار StaMPS/
دکتر مسعود مشهدی‌حسینعلی؛ آقای سیاوش شامی
540,000
تاریخ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر سیدحجت‌الحق حسینی
200,000
تاریخ مهندسی کنترل
دکتر علی خاکی صدیق
300,000
تجدید ساختار و اصول کلی قیمت گذاری برق در محیط رقابتی
خانم الهه مشهور؛ آقای سجاد رحیم زاده؛ دکتر سیدمسعود مقدس‌تفرشی
250,000
تحلیل پیشرفته ارتعاشات
دکتر رضا کاظمی
250,000
تحلیل سازه های خاکی و بتنی به روش نقاط محدود
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
250,000
تحلیل سازه های مکانیکی تحت خستگی چند متغیره
دکتر رحمت الله قاجار؛ آقای محسن قاجار
300,000
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
دکتر علی خاکی صدیق
450,000
ترجمه استاندارد IEEE Std 693
دکتر رضا کرمی محمدی؛ آقای وحید اکرمی
250,000
ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسین 
دکتر حسین صیادی؛ آقای امین احمدی؛ آقای بابک حقیقی؛ آقای مجتبی باباالهی
300,000
ترمودینامیک مهندسی(جداول و نمودارها)
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
40,000
تفکری بر پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی
دکتر محمد طالعی؛ آقای احسان صدوقی
750,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه