انتقال حرارت در جریان سیال فوق بحرانی کد509

670,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir