موضوعات: ������������ ������������
تعداد عنوان ها: 62
اتوماسیون و فرآیندهای ساخت
دکتر مهدی ظهور
600,000
ارتعاشات مکانیکی
دکتر علی‌اصغر جعفری؛ آقای حمید رحمانی؛ آقای محمدسعید جعفری
630,000
اصول طراحی حرارتی و هیدرولیکی مبدل های هوایی
دکتر مجید سلطانی؛ خانم الهام امینی
300,000
اکسرژی
دکتر مجید عمیدپور
250,000
الاستیسیته ، تئوری و کاربرد
دکتر رحمت الله قاجار؛ آقای حسام قورچه بیگی
400,000
انتقال حرارت در جریان سیال فوق بحرانی
دکتر مهدی محسنی؛ دکتر مجید بازارگان
انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی
دکتر علی کشاورز ولیان؛ آقای علی قاسمیان مقدم
450,000
انتقال حرارت کاربردی
دکتر مجید قاسمی؛ خانم الهام امینی؛ دکتر علی کشاورز ولیان
300,000
انتگراسیون هیدروژن در پالایشگاه های نفت
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای محمدرضا جعفری نصر
250,000
برنامه نویسی شی گرابه زبان ++C
دکتر فرشاد ترابی
300,000
بویلرهای صنعتی
دکتر محمدرضا شاه نظری
380,000
تحلیل پیشرفته ارتعاشات
دکتر رضا کاظمی
250,000
تحلیل سازه های مکانیکی تحت خستگی چند متغیره
دکتر رحمت الله قاجار؛ آقای محسن قاجار
300,000
ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسین 
دکتر حسین صیادی؛ آقای امین احمدی؛ آقای بابک حقیقی؛ آقای مجتبی باباالهی
300,000
ترمودینامیک مهندسی(جداول و نمودارها)
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
40,000
ترمودینامیک مهندسی(جلد اول)
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
100,000
تفکر فازی (با تجدید نظر)
دکتر علی غفاری؛ آقای عادل مقصودپور؛ آقای علیرضا پورممتاز؛ آقای جمشید قسیمی
150,000
تئوری ساختاری نگرشی نوین در طراحی و مهندسی
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای مرتضی مهرگور
280,000
جنبه‌های با اهمیت از مراحل پیشین تا پسین استقرار ERP
دکتر مهرداد کازرونی؛ دکتر افشین کازرونی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه