موضوعات: ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 36
RFID دروازه ای به اینترنت اشیاء
دکتر شهریار محمدی
400,000
اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی
دکتر عبدالله آقائی؛ خانم الهام شادکام
100,000
امنیت در بانکداری اینترنتی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم زینب زارع حسینی
300,000
بانکداری الکترونیکی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم مهسا نجفی
200,000
برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
دکتر شهریار محمدی؛ آقای محمدحسین شرکت؛ خانم مونا جامپرازمی؛ آقای اسماعیل صلاحی پروین
250,000
برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)
دکتر رسول شفائی؛ دکتر نورالدین دبیری
560,000
برنامه ریزی منابع سازمان ERPازاندیشه تا کاربرد
دکتر افشین کازرونی؛ دکتر مهرداد کازرونی
350,000
تئوری محدودیت ها
دکتر مصطفی ستاک
250,000
تئوری و سیستم‌های صف مبانی و حل مسائل
دکتر عبدالله آقائی؛ آقای امیر اسحقی‌چالشتری
1,250,000
داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افزار Clementine
دکتر سمیه علیزاده؛ خانم سمیرا ملک محمدی
300,000
رهبری تیم‌های مجازی اثربخش
خانم سمیّه هاشمی؛ دکتر اصغر زمانی
320,000
سازمان و فرآیندها
دکتر شهریار محمدی
200,000
صنایع شبکه ای و اطلاعاتی: رویکرد اقتصادی
دکتر محمدجعفر تارخ؛ خانم محبوبه حبیبی بدرآبادی؛ آقای علی حبیبی بدرآبادی
50,000
کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت الکترونیک
دکتر مهرداد کازرونی؛ دکتر افشین کازرونی
300,000
کسب وکار در عصر اطلاعات
دکتر شهریار محمدی؛ آقای علیرضا مقدسی
380,000
کیفیت و پایایی کاربردی مبانی، روش ها و راهکارها
دکتر حمید شهریاری؛ آقای محمدرضا نباتچیان
300,000
مدیریت ارتباط با مشتری
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای مصطفی یزدانی فرد
320,000
مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
دکتر شهریار محمدی؛ آقای نیما طالبی امیری؛ خانم عاطفه رحیمی
250,000
مدیریت دانش
دکتر عبدالله آقائی؛ خانم زهرا لطفی
320,000
مدیریت ریسک مالی "جلد دوم"
آقای حمیدرضا قاسمی؛ آقای مصطفی گرگانی
1,050,000
مدیریت ریسک مالی (جلد اول)
آقای مصطفی گرگانی؛ آقای حمیدرضا قاسمی؛ دکتر امیرعباس نجفی
300,000
مدیریت کیفیت جامع
دکتر عبدالله آقائی؛ آقای حسین حاج بابایی؛ آقای احسان انعامی
400,000
مدیریت کیفیت جامع جلد دوم: ابزارها و تکنیک‌ها
دکتر مجتبی حاجیان حیدری؛ دکتر عبدالله آقائی
1,470,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه