بهینه سازی فازی سبدسرمایه گذاری (مدل ها وکاربردها ) کد451

600,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir