بهینه سازی فازی سبدسرمایه گذاری (مدل ها وکاربردها )

380,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.