داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افزار Clementine

300,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.