موضوعات: مهندسی صنایع
تعداد عنوان ها: 31
برنامه ریزی منابع سازمان ERPازاندیشه تا کاربرد
دکتر افشین کازرونی؛ دکتر مهرداد کازرونی
350,000
کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت الکترونیک
دکتر مهرداد کازرونی؛ دکتر افشین کازرونی
300,000
نظریه کدگذاری و کدگشایی اطلاعات
دکتر حجت الله حمیدی
250,000
داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افزار Clementine
دکتر سمیه علیزاده؛ خانم سمیرا ملک محمدی
380,000
مدیریت ارتباط با مشتری
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای مصطفی یزدانی فرد
320,000
رهبری تیم‌های مجازی اثربخش
خانم سمیّه هاشمی؛ دکتر اصغر زمانی
320,000
هوش تجاری: رویکرد مدیریتی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم مهسا نجفی؛ خانم هما زاهدپاشا
600,000
تئوری محدودیت ها
دکتر مصطفی ستاک
250,000
مدیریت دانش
دکتر عبدالله آقائی؛ خانم زهرا لطفی
320,000
وقتی خریدار نه می گوید ...(راهبردهای ضروری برای پیشبرد فروش)
دکتر رسول شفایی؛ خانم مهسا قاضی نژاد؛ آقای محسن رفایی
320,000
مقدمه ای بر روشها و مفاهیم تراوش فناوری
دکتر همایون روحیان؛ خانم نجمه السادات امیری
120,000
کیفیت و پایایی کاربردی مبانی، روش ها و راهکارها
دکتر حمید شهریاری؛ آقای محمدرضا نباتچیان
300,000
مدیریت کیفیت جامع
دکتر عبدالله آقائی؛ آقای حسین حاج بابایی؛ آقای احسان انعامی
400,000
RFID دروازه ای به اینترنت اشیاء
دکتر شهریار محمدی
400,000
اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی
دکتر عبدالله آقائی؛ خانم الهام شادکام
100,000
هوش تجاری: نگرشی پویا در عرصه ی کسب و کار
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای حسین مهاجری
520,000
استقرار ERP جنبه‌های با اهمیت از مراحل پیشین تا پسین
دکتر مهرداد کازرونی؛ دکتر افشین کازرونی
300,000
هوش رقابتی
دکتر محمدجعفر تارخ
250,000
صنایع شبکه ای و اطلاعاتی: رویکرد اقتصادی
دکتر محمدجعفر تارخ؛ خانم محبوبه حبیبی بدرآبادی؛ آقای علی حبیبی بدرآبادی
50,000
امنیت در بانکداری اینترنتی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم زینب زارع حسینی
300,000
هوش استراتژیک: هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای فردوس حاتمی لنکرانی
300,000
بانکداری الکترونیکی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم مهسا نجفی
200,000
مدیریت ریسک مالی (جلد اول)
آقای مصطفی گرگانی؛ آقای حمیدرضا قاسمی؛ دکتر امیرعباس نجفی
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه