موضوعات: فیزیک
تعداد عنوان ها: 11
اصول موضوع در فیزیک کوانتمی
دکتر مجید واعظ زاده؛ دکتر حسین مهربان
250,000
اصول و مبانی برنامه نویسی در فرترن و ++C
دکتر سید فرهاد مسعودی؛ دکتر فاطمه سادات رسولی
460,000
آموزش ابزار مونت کارلو ی Geant4
دکتر فائزه رحمانی؛ آقای محمد تقی بطیار
400,000
روش‌های مونت کارلو در ترابرد ذرات
دکتر فائزه رحمانی
380,000
فرهنگ تشریحی فیزیک
خانم صدیقه علیدوست؛ دکتر رضا افضل زاده
250,000
فیزیک و شبیه‌سازی هادرون درمانی
دکتر محمود صداقتی‌زاده؛ معصومه سادات موسوی دارامرودی
400,000
فیزیک و فن آوری لایه های نازک
دکتر رضا افضل زاده
320,000
گرانش نیوتنی و نسبیت عام
دکتر مجید واعظ زاده؛ دکتر حسین مهربان
250,000
مکانیک کوانتومی (جلد اول)
دکتر سید فرهاد مسعودی
480,000