موضوعات: فیزیک
تعداد عنوان ها: 10
آموزش ابزار مونت کارلو ی Geant4
دکتر فائزه رحمانی؛ آقای محمد تقی بطیار
400,000
اصول و مبانی برنامه نویسی در فرترن و ++C
دکتر سید فرهاد مسعودی؛ دکتر فاطمه سادات رسولی
460,000
روش‌های مونت کارلو در ترابرد ذرات
دکتر فائزه رحمانی
380,000
فرهنگ تشریحی فیزیک
خانم صدیقه علیدوست؛ دکتر رضا افضل زاده
250,000
اصول موضوع در فیزیک کوانتمی
دکتر مجید واعظ زاده؛ دکتر حسین مهربان
250,000
مکانیک کوانتومی (جلد اول)
دکتر سید فرهاد مسعودی
400,000
گرانش نیوتنی و نسبیت عام
دکتر مجید واعظ زاده؛ دکتر حسین مهربان
250,000
فیزیک و فن آوری لایه های نازک
دکتر رضا افضل زاده
320,000