روش‌های مونت کارلو در ترابرد ذرات

380,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.