روش‌های مونت کارلو در ترابرد ذرات کد440

800,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir