ساختارهای نانوحلقه کوانتومی و کاربردهای آن در نانو الکترونیک و اسپینترونیک

200,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.