ساختارهای نانوحلقه کوانتومی و کاربردهای آن در نانو الکترونیک و اسپینترونیک کد435

700,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir