تعداد عنوان ها: 29
مدیریت در مهندسی نقشه برداری
دکتر یحیی جمور؛ آقای محسن رجب زاده
250,000
مقدمه ای بر دیداری سازی اطلاعات
دکتر محمد طالعی؛ آقای سعید رشیدی
280,000
هوش محدوده ای مکانی راداری
دکتر محمدرضا ملک؛ خانم مهری داوطلب
300,000
ویدیوگرامتری: آشکارسازی و ردیابی اهداف در تصاویر ویدیو
دکتر مهرتاش منافی‌فرد؛ دکتر حمید عبادی؛ دکتر حمید ابریشمی‌مقدم
1,540,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه