موضوعات: مهندسی برق
تعداد عنوان ها: 41
تاریخ مهندسی کنترل
دکتر علی خاکی صدیق
300,000
مقدّمه‌ای بر کنترل مدرن (ویرایش چهارم)
دکتر حمیدرضا تقی راد
450,000
سیستم ها و کنترل کننده های مرتبه کسری
دکتر محمدصالح تواضعی؛ دکتر مهسان توکلی کاخکی
380,000
مبانی فوتونیک جلد اول
دکتر محمدصادق ابریشمیان؛ دکتر حدیثه ناساری
1,570,000
افزاره های تار (فیبر) نوری جلد اول: تقویت کننده های تار (فیبر) نوری «آلاییده به اربیوم» و «رامان»
دکتر نصرت اله گرانپایه؛ خانم نیلوفر پاکزاد افشار؛ دکتر نجمه نزهت
270,000
الکترومغناطیس پیشرفته
دکتر محمدصادق ابریشمیان
400,000
الکترونیک قدرت(تحلیل و طراحی)دکتر کریم عباس زاده، سام روزبهانی
دکتر کریم عباس زاده؛ آقای سام روزبهانی
560,000
کنترل مقاوم ∞ H
دکتر حمیدرضا تقی راد؛ آقای محمد فتحی؛ خانم فرینا زمانی اسکویی
700,000
روش‌های محاسبات عددی
آقای رسول دلیرروی فرد
500,000
روش‌ها و فنون مدیریت پژوهش
دکتر امیرمسعود سوداگر
اصول مخابرات بی سیم و سیار
دکتر کمال محامدپور
480,000
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم
دکتر سیدمسعود مقدس‌تفرشی
400,000
سیستم های فازی و کنترل فازی
دکتر محمد تشنه لب؛ آقای داریوش افیونی؛ آقای نیما صفارپور
450,000
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
دکتر علی خاکی صدیق
450,000
سیگنالها و سیستمها (جلد دوم)
دکتر علی خاکی صدیق؛ دکتر کمال محامدپور
30,000
ادوات نیمه هادی
دکتر علیرضا صالحی
380,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه