یادگیری ژرف پیشرفته با رویکرد تئوری و کاربردی

1,480,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.