یادگیری ژرف پیشرفته با رویکرد تئوری و کاربردی کد519

1,480,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir