موضوعات: مهندسی و علم مواد
تعداد عنوان ها: 13
آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد
دکتر مهرداد آقائی خفری؛ آقای مجتبی امین
250,000
اصول علم و مهندسی مواد
دکتر علی شکوه فر
1,080,000
آلیاژهای سبک و فوق مستحکم
دکتر علی شکوه فر؛ آقای آرش رضایی؛ آقای شهرام احمدی
270,000
روش‌های اندازه‌گیری و برآورد خطا
دکتر مهرداد آقائی خفری
520,000
شکل پذیری فلزات
دکتر مهرداد آقائی خفری
400,000
شیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مواد
دکتر حمید خرسند؛ آقای نسیم کیایی
380,000
علم و مهندسی مواد پیشرفته هوشمند و نانوساختار جلد1: مواد نانوساختار
دکتر علی شکوه فر؛ آقای میلاد سبزه پرور؛ خانم فاطمه کیانی شاهوندی
320,000
علم و مهندسی مواد پیشرفته هوشمند و نانوساختار جلد۲ مواد هوشمند
دکتر علی شکوه فر؛ آقای میلاد سبزه پرور؛ خانم فاطمه کیانی شاهوندی
480,000
فوم های فلزی نوین مبتنی بر روش های حالت جامد و متالورژی پودر
دکتر حمید خرسند؛ آقای مصطفی امیرجان
200,000
کاربرد نانوتکنولوژی و نانوذرات در صنعت خودروسازی
دکتر حمید خرسند؛ آقای مرتضی امرونی حسینی
350,000
مواد فرایندهای ساخت چرخدنده
دکتر حمید خرسند؛ آقای مسعود طغرائی
300,000