رفتار مکانیکی و خستگی قطعات متخلخل تف جوشی شده کد403

500,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir