تهران- خیابان میرداماد غربی-  پلاک ۴۷۰ – سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- طبقه چهارم- انتشارات

تلفن :     ۸۸۸۸۱۰۵۲

 آدرس فروشگاه کتاب:

   تهران- خیابان ولیعصر(عج)- بالاتر از تقاطع میرداماد- روبروی ساختمان اسکان

           تلفن: ۸۸۷۷۲۲۷۷

نوع سوال را وارد کنید.