هوش مصنوعی در نانوموادبا کاربردهای مهندسی محیط زیست 547

3,200,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir