جریان‌های انرژی، چرخه‌های مواد و توسعه جهانی: رویکردی از منظر مهندسی فرایند به سامانه کره زمین

2,440,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir