شناسایی پارامترهای دینامیکی سیستم‌های سازه‌ای

3,240,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir