کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در محیط زیست کد494

1,100,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir