کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در محیط زیست

850,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.