شناسایی تغییرات در تصاویر سنجش از دور چند زمانه کد489

1,880,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir