شبیه‌سازی تصادفی و روش‌های مونت‌کارلو به همراه دستورهای R

650,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.