درون‌یابی و تقریب

600,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.