وقتی خریدار نه می گوید ...(راهبردهای ضروری برای پیشبرد فروش)

400,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.