توابع خاص در نظریه تقریب کد430

2,700,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir