هوش استراتژیک: هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت کد263

700,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir