هوش تجاری: نگرشی پویا در عرصه ی کسب و کار کد319

900,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir