هوش تجاری: نگرشی پویا در عرصه ی کسب و کار

520,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.