هوش تجاری: رویکرد مدیریتی کد357

1,600,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir