روش تفاضلات متناهی در حل عددی با معادلات دیفرانسیل جزئی کد400

530,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir