روش تفاضلات متناهی در حل عددی با معادلات دیفرانسیل جزئی

320,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.