موضوعات: ������������ ����������������
تعداد عنوان ها: 3
مبانی تحلیلی شبکه های کامپیوتری
دکتر عبدالرسول قاسمی
320,000
معماری، طراحی سیستم و برنامه‌نویسی میکروکنترلرهای AVR
دکتر محمدیوسف درمانی؛ خانم هدا رودکی‌لواسانی
1,200,000