نویسنده: �������� �������� ������������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
مبانی و مدلسازی انتقال و انتشار آلاینده‌ها(ویرایش دوم)
دکتر محمدرضا صبور؛ خانم مهسا شاهی؛ آقای امیر مصطفی‌ حاتمی
1,370,000