نویسنده: �������� �������� ��������
تعداد عنوان ها: 2
مبانی و مدلسازی انتقال و انتشار آلاینده‌ها
دکتر محمدرضا صبور؛ خانم مهسا شاهی
560,000
مبانی و مدلسازی انتقال و انتشار آلاینده‌ها(ویرایش دوم)
دکتر محمدرضا صبور؛ خانم مهسا شاهی؛ آقای امیر مصطفی‌ حاتمی
1,370,000