نویسنده: �������� �������������� ������ ��������
تعداد عنوان ها: 3
بویلرهای صنعتی
دکتر محمدرضا شاه نظری
380,000
مبانی محاسبات و طراحی مفهومی در سیکل ترکیبی
دکتر مسعود ضیابشرحق؛ آقای برزین رجبلو؛ آقای امیر وهابی کاشی؛ دکتر محمدرضا شاه نظری
200,000
مقدمه‌ای بر دینامیک سیالات محاسباتی
دکتر محمدرضا شاه نظری؛ آقای سینا عزیزی
450,000