نویسنده: �������� ���������� ����������������
تعداد عنوان ها: 2
مقدمه ای بر سازه های خاکی فولادی
دکتر جبارعلی ذاکری؛ خانم پریسا حاجی عبدالرزاق؛ دکتر مرتضی اسماعیلی
150,000
مهندسی پل
دکتر مرتضی اسماعیلی؛ آقای پیمان یوسفی مجیر
450,000