نویسنده: �������� ���������� ������ ����������
تعداد عنوان ها: 1
داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افزار Clementine
دکتر سمیه علیزاده؛ خانم سمیرا ملک محمدی
300,000